Числата от 55-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 27,44,9,40,41,23.
II теглене: 42,41,19,27,49,18.

---------------------

6 от 42
I теглене: 1,8,41,11,3,12.

---------------------

5 от 35
I теглене: 25,31,13,23,27.
II теглене: 11,14,16,10,21.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 5, 3, 2.
Печеливши числа: 5, 6, 2.