Землището на село Лом Черковна, община Бяла ще бъде единственото от Русенска област, което ще бъде засегнато от преминаването на „Южен поток“ през България, показа проверка на „Утро“. Тръбата ще излезе на българска територия във Варна и ще се включи към компресорната станция край Провадия. За да достигне до Сърбия, тя ще премине през областите Шумен, Търговище, Разград, Плевен, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин.
Земя няма да се отчуждава с изключение на местата за трите компресорни станции край Варна, Плевен и сръбската граница. Собствениците на ниви в Лом Черковна и околните землища, които са към община Лозница - Студенец, Синя вода, Сейдол, Миладиновци, Манастирско, Гороцвет и Бели Лом, могат обаче да разчитат на еднократни обезщетения, ако тръбата минава през тяхна територия. За учредяване на право на преминаване /сервитут/ се плаща най-често между 80 и 85% от пазарната цена на земята. В община Бяла нивите се търгуват средно по 800-850 лева за декар, така че може да се очакват компенсации от около 650 лв./декар.
Сервитутът обаче няма да обхваща цялата площ. Правото на преминаване ще засегне 17,5 метра вляво от тръбата и 17,5 метра вдясно. Общо широчината на сервитута ще бъде 35 метра.
Правото на преминаване се учредява с писмен договор с нотариална заверка между страните. Ако те не постигнат съгласие, сервитут се създава със заповед на кмета на общината. Обезщетението се определя от комисия, назначена от градоначалника, или по съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител. Решението на комисията може да се обжалва пред съда.
Компанията планира и още едно еднократно обезщетение - за нереализирана продукция по време на строителния процес. Логично е то да се изплати на земеделските производители, които обработват нивите и плащат рента на собствениците. Компенсацията ще се определи на база на пазарните цени на продукцията.
Непосредствено над тръбата хората ще може да сеят пшеница, царевица, рапица и други нетрайни насаждения. Няма да е позволено обаче залесяването на тези територии, нито засаждането с овощни градини и лозя, а трасето се проектира да не минава през такива насаждения.