В един ден двама клиенти на „Уникредит Булбанк“ спечелиха делата си срещу трезора в Русенския окръжен съд. Който задължи банката да им върне парите, надвзети за лихва без основание и в нарушение на подписаните договори за кредит. В единия случай става дума за 5000 лева, а в другия искът е частично предявен за сумата от 10 686 лева. И двете решения на съда са окончателни и не подлежат на обжалване.
Жалбите на клиентите са почти идентични. Става дума за кредити, за които според договора лихвеният процент се е определял по два показателя: EURIBOR плюс фиксирана надбавка. През 2008 година банката едностранно е въвела при изчисляването на лихвите по кредитите и трети компонент: премия, за каквато страните не са се договаряли и не са постигали съгласие. А впоследствие с няколко решения Управителният съвет е вдигнал размера на тази премия от 1 до 3,5 процента. Така лихвата растяла, а хората я плащали. Без обаче да са подписвали допълнение към договора си, с което да са изразили съгласие за това.
Точно липсата на такова съгласие според съда е основната причина, поради която едностранното включване на премията и поетапното й повишаване е нарушение на равнопоставеността на страните по договора. Затова и постановява надвзетите по този ред пари да се върнат на клиентите като недължимо платени.
Както „Утро“ писа още преди около година, с почти същите мотиви русенецът Пламен Стоянов стана първият, който принуди банка да му връща пари заради надвзета лихва. Оттам нататък като че ли се отпуши бент, хората явно загубиха страха, че по никакъв начин няма да могат да преборят трезорите в съда и исковете срещу банки взеха да валят. 
Само преди няколко дни по друго дело в Районния съд русенец осъди Банка ДСК да му плати 1000 лева обезщетение, защото банковите служители го „произвели“ в поръчител по кредит без негово знание - с документи, които той изобщо не бил подписал. Но въпреки фалшивия документ кредитът бил отпуснат и усвоен. Човекът разбрал, че е станал поръчител, чак когато започнали да го търсят да връща парите вместо титуляра, който се покрил. Срещу него било образувано изпълнително дело, съдия-изпълнител отишъл да му описва домашното имущество и част от него дори стигнала до публична продан. За капак го напуснала и жена му, вбесена, че е гарантирал кредит, без да я пита. Със сигурност решението в полза на пострадалия ще бъде обжалвано до дупка, но фактът си е факт - банката поне на първа инстанция бе осъдена.