Имот на „Напоителни системи“ ЕАД в района на Сръбчето ще бъде продаден на търг, реши Министерски съвет на заседанието си в сряда. Това е стара помпена станция, бракувана още през 1999 година, и 7,3 декара прилежаща площ, голяма част от която е заета от бетонно корито. Продажбата ще тръгне от начална цена, определена от лицензиран оценител.
От година този имот е отдаден под наем на „Фермер 2000“ и по негово настояване е инициирана процедурата за продажбата, обясни шефът на местния клон на „Напоителни системи“ Михаил Милчев. Амбицията на частния инвеститор е да разшири поливните си площи и съоръжения и затова иска да купи старата държавна база.
До момента фирмата е инвестирала около 400 хил. лева в нови поливни съоръжения, възстановила е електрозахранването и е започнала експлоатация на нов водоизточник чрез сондаж, обясни още Милчев. През изтеклия сезон „Фермер 2000“ експериментално е отгледала с капково напояване върху 140 дка 30 вида хибридна царевица. Регионалният мениджър на „Грийнфилдс“, дъщерната фирма на „Фермер 2000“, която се занимава със земеделското производство, Александър Димитров съобщи, че резултатите са били впечатляващи - 1500-1700 кг добив от декар, докато при неполивните площи средният добив бил 250-260 кг от декар. Затова напролет поливните площи с царевица ще бъдат увеличени с още 1300 декара. Димитров призна, че интересът към станцията на „Напоителни системи“ не е случаен - техните земи граничат с нея и довеждането на водата им излиза по-изгодно.
Системите за капковото напояване са изградени от водещата в тази сфера израелска фирма „Нетафим“. Самата тя също е проявила интерес към други две станции на държавната фирма, но те не се намирали в района на Русе, каза Михаил Милчев.