Подмяната на уличното осветление в деветте села на територията на община Ценово ще трябва да почака, докато тече обжалване на обществена поръчка в Комисията за защита на конкуренцията. Проектът „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община Ценово“ е на стойност близо 1.3 милиона лева и се финансира по Програмата за развитие на селските райони и подкрепата на Европейския земеделски фонд.
Две фирми оспорват класирането - „Електролукс - Табаков и синове“ ООД и „Хит“ ООД. Кой обаче е спечелил поръчката, началникът на общинския отдел за обществени поръчки и проекти Красимира Божинова предпочете да не назовава. Но обясни, че в търга сили са мерили 10 фирми. А от документацията става ясно, че критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, като с най-голяма тежест е предлаганата цена. Проектът включва цялостна подмяна на осветлението - от изливането на бетонови фундаменти през закупуването на нови стълбове и осветителни тела в селата Ценово, Долна Студена, Беляново, Караманово, Пиперково, Белцов, Кривина, Джулюница и Новград.