Очакваната средна продължителност на предстоящия живот за населението на област Русе, изчислена за периода 2021-2023 г., е 72,8 години, като спрямо предходния период 2019-2022 г. се увеличава с 9 месеца, показват данните на НСИ. За пръв път след края на пандемията от Ковид-19 се наблюдава покачване, но нивото все още е под това преди 2019 г. Очакваната продължителност на живота се определя на база на настоящата смъртност и се предполага, че положението няма да се промени. От 2010 г. до 2019 г. тя неизменно се покачваше, като за 9 години се увеличи с точно 1 година - от 73,5 на 74,5 г. Коронавирусът обаче покоси много от най-възрастните и не само заличи този ръст, а и ни върна назад.
Жените в Русенско живеят със 7,4 години повече от мъжете и достигат средно 76,7 години, докато силният пол остава под границата от 70 години - средно 69,2 г. Русенци живеят по-малко от средното в страната. Средната продължителност на животa за България е 73,5 години - малко под миналогодишните 73,6 г.