Заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров е роден през 1971 г. в Бургас, според сайта на парламента.
Завършил е три магистратури - „Национална сигурност” във Военна академия ”Г.С.Раковски”, „Финанси” във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий” и „Български език и история” в същото учебно заведение. Народен представител е в 42-ото, 43-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание.
Три мандата е делегат в Парламентарната асамблея на НАТО. Председател е на Управителния съвет на Българска федерация по ръгби.