Броят и честота на регистрираните болести в амбулаториите на лечебните заведения на град Русе са чувствително повишени през 2023 г. Увеличен е абсолютният брой, относителният дял и честотата на регистрираните ракови образувания. Показателите при инфекциозните и паразитни болести също бележат скок. Това са част от изводите от годишния анализ на качеството на атмосферния въздух и здравния анализ на населението на град Русе, изготвен от Регионална здравна инспекция Русе.
Честотата на общо регистрираните заболявания в амбулаториите на лечебните заведения на град Русе през 2023 г. е 4214.07 на 1000, което значи, че средностатистическия русенец страда от над 4 болести. Този показател нараства от 2984.19 на 1000 през 2019 г, на 2851.82 през 2020 г., 3018.16 през 2021 г. и 3451.40 през 2022 г. Едно от обясненията е застаряването на населението, тъй като по-възрастните нормално страдат от повече заболявания, но въпреки това тенденцията е изключително тревожна. 
Същото показват и числата за заболеваемостта - регистрираните през миналата година нови болести. Те са нараснали от 926.81 на 1000 през 2020 г. до 1383.88 на 1000 през 2023, т.е. увеличението само за три години е с почти 50%.
През миналата година броят на боледувалите от инфекциозни болести нараства с 59%, а на тези с новообразувания (рак) - с 39,5%. По подобен начин се увеличават регистрираните болести на органите на кръвообращението, на ендокринната система и т.н. Ръст има при всички по-често срещани класове болести. 
По причини най-разпространени са болестите на органите на кръвообращението 25.23% от регистрираните, болестите на дихателната система -16.02%, и болести на костно-мускулната система -10.05%.
Основен замърсител на атмосферния въздух остават фините прахови частици, (ФПЧ10), което създава реален риск от завишаване на белодробната заболеваемост, смята РЗИ-Русе. Освен за ФПЧ превишения на максимално допустимите норми са регистрирани по отношение на емисиите на озон.