Ректорът на Технически университет (ТУ) - Варна проф. д-р Драгомир Пламенов и зам.-ректорът доц. д-р Павлина Наскова посрещнаха представители на японския корабособственик Kawasaki Kisen Kaisha („K“-Line), които посетиха университета с цел задълбочаване на партньорството и обсъждане на възможностите за реализация на бъдещите офицери и морски инженери от ТУ – Варна с включването им в стажантски програми в Япония за развитие, придобиване на практически умения и кариерно израстване, съобщиха от екипа на висшето училище.
Гостите от Япония бяха придружени от к.д.п. Андриян Евтимов, управител на компанията „Stargate Maritime“ Ltd. в България, част от групата на японския корабособственик Kawasaki Kisen Kaisha („K“-Line). Делегацията в състав Хирошиге Таниока, изп. директор на "K" Line RoRo Bulk Ship Management Co., Ltd., Кобе, Япония, кап. Косуке Мацуи, директор на Stargate Shipmanagement GmbH в Германия, и Юта Мацузаки, от екипа за наемане на екипажи на "K" Line RoRo Bulk Ship Management Co., Ltd., Кобе, Япония, се запознаха с обучението на студентите в петте морски специалности на Технически университет – Варна. 
Проф. Драгомир Пламенов разказа за учебния процес и програмите за обучение в специалностите: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Логистика на водния транспорт“, както и „Корабостроене и морска техника", изучавани единствено в ТУ-Варна, която е защитена от държавата. Представени бяха и курсовете на Морския квалификационен център и беше акцентирано, че обучението в университета се извършва в съответствие с нормативната уредба на Международната морска организация / IMO / и има сертификат с оценка, която отговаря на японския морски стандарт на обучение, което позволява на студентите от ТУ – Варна да бъдат наемани на японски кораби без нуждата от допълнителни курсове.
Доц. д-р Павлина Наскова, зам.-ректор „Административна и стопанска дейност“, допълни: „Ръководството на университета полага усилия за подобряване на материално-техническата база на морските специалности. Студентите се обучават в модерни лаборатории, в корабен навигационен и корабен машинен тренажорен комплекс. Предстои обновяване на базата и търсим варианти за закупуване на нов машинен, а по-късно през 2027 г. и на нов навигационен симулатор, най-добър на Балканския полуостров, с идеята студентите да получат най-доброто образование“.
Членовете на делегацията изразиха възхищение от иновациите и научните постижения на университета, като същевременно демонстрираха готовност и желание да подпомогнат развитието на студентите в сферата на морското инженерство и корабоплаването чрез сътрудничество, съобщиха от ТУ - Варна.
В знак на приятелство те връчиха на академичното ръководство картина с пейзаж от Япония, а от проф. Пламенов получиха почетния плакет по повод „60 години ТУ – Варна“ с реплика на златните апликации от Варненския халколитен некропол и селекция от български вина.
Визитата на гостите продължи със запознаване с мултифункционалния навигационен симулатор, машинния симулатор и машинната лаборатория в университета, със съдействието на доц. д-р инж. Гинка Иванова, ръководител на катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане" (ЕСЕО) и на Морския квалификационен център при ТУ – Варна. /ПВ/