Искам да подчертая, че малко или повече съществува крос субсидиране, цената на електрическата енергия е по-висока, отколкото трябва да бъде, но ако тя падне трябва да се увеличи цената на парното.

Това каза председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Евгения Харитонова на днешното заседание на регулатора.

Харитонова обясни, че цената, която се плаща за закупуване на електроенергията, произвеждана от фотоволтаиците ще бъде намалена. "Падна цената на панелите. В Европа отчитат с влизането на китайските панели драстично падане на цените", уточни тя.

Очаква се цената на електроенергията, произвеждана от ВЕИ да бъде намалена от 1 юли. Това обаче ще важи само за присъединените към мрежата след тази дата. За следващия ценови период ще са нужни 1,2 милиарда лева за покриване на зелените мощности, отчита се и 400 милиона загуба от миналия период, подчерта още председателят на ДКЕВР. От комисията работят в момента по намаляване на цената за достъп на ВЕИ до мрежата.

Във връзка с констатациите в докладите на ЕК и Световната банка, свързани с липсата на достатъчно средства и експертен потенциал за работата на ДКЕВР, Харитонова коментира, че Министерски съвет е институцията, която трябва да предостави много по-големи финансови и човешки ресурси, за да се привлекат добри експерти в държавната комисия. Други регулатори имат много по-големи възможности, отколкото комисията, подчерта тя.

Харитонова така и не коментира по същество констатациите на КЗК във връзка с формулите за определяне на количеството на топлинната енергия за сградната инсталация и за определяне на топлинната енергия за топла вода, тъй като формулите се изработват от икономическото министерство.

"Всички говорим, че искаме пазар и свободен избор. Вярно е, че има някои производства и услуги, които имат малко или повече монополен характер", каза Харитонова и призова въпросите за изводите на КЗК да бъдат зададени към министерството.

ДКЕВР е задължил ЧЕЗ да провери електрозахранването във всички училища и детски градини на територията на лицензията си, обясни още председателят на държавния регулатор.

Експертите на ДКЕВР, направили проверка в училището в село Копривлен, в двора на което 10-годишно момче загина от токов удар, констатират, че дружеството ЧЕЗ не е нарушило лицензията си за електроразпределение. ДКЕВР обаче задължава ЧЕЗ да монтиран ново захранване и да изнесе на границата на училищния двор таблото и електромера. От комисията са категорични, че дружеството трябва да провери електрозахранването във всички училища и детски градини на територията на лицензията си.

В доклада на експертите до председателя на ДКЕВР е описано, че момче от 9-ти клас на същото училище е демонтирало метална тръба, опъваща мрежата на футболната врата и я е свалило съвсем неволно към електрозахранването. Поради това, че вече е била нарушена изолацията от горящ в близост огън се е получило късо съединение между две фази, при което единият кабел (рекордоман) е аварирал и е паднал на вече демонтирано съоръжение и го офазява. Съоръжението се опира в оградата на училищния двор и по този начин подава напрежение по цялата ограда.

Информацията, която засега имаме, е, че няма да се изменя цената на природния газ за третото тримесечие, съобщи още председателят на ДКЕВР Евгения Харитонова. Още в началото на май месец "Булгаргаз" съобщи, че няма да иска от държавния регулатор промяна на цената на синьото гориво от 1 юли в сравнение със сега действащата цена. Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за цената на природния газ за третото тримесечие на 2013 година ще бъде оповестено при внасяне на предложението в ДКЕВР на 10 юни.