Д-р Ивелин Васков звършва Английската гимназия в Русе. Учи медицина в Тракийския университет в Стара Загора, придобива специалност „Образна диагностика“ през 2020 г., специализирал е в Австрия. От 2015 година е част от екипа на Университетска болница „Канев“, а от миналата година е началник на отделение „Образна диагностика“.

- Д-р Васков, вече година и половина сте началник на отделението по образна диагностика. В момента какво е нивото на отделението по образна диагностика и накъде искате то да се развива? 
- Спокойно мога да кажа, че отделението по образна диагностика на Университетската болница „Канев“ разполага с апаратурен парк, с който малко лечебни заведения в България могат да се похвалят. Говоря за най-съвременната специлизирана медицинска апаратура, с която ние разполагаме и продължаваме да надграждаме, защото трябва да сме в полза на хората и в крак с една от най-бързо развиващите се медицински специалности – образната диагностика. През миналата година през отделението са преминали над 55 хиляди пациента, като на много от тях са били направени повече от едно образно изследване. 15% от тях са деца. Университе тска болница „Канев“ е стратегическо лечебно заведение, което обслужва пациенти денонощно, осигурявайки високоспециализирана болнична помощ 24/7, 365 дни в годината, от Русенска област, включително и части от Свищов, Силистра, Добрич и т.н. Философията на нашето лечебното заведение е да практикува медицина, базирана на доказателствата. Всичко това са факти, които  изискват от нас да сме на много високо ниво в образната диагностика, защото в съвременната медицина в огромен процент от случаите ние сме първите, които виждаме диагнозата. Затова ние правим и ще правим всичко възможно да осигурим на нашите пациенти диагностика с
апаратура, с която разполагат само водещите болници в страната
- Д-р Васков, вашето отделение има нов компютърен томограф, който, най-просто казано, осигурява висококачествени изображения, които дават възможност за по-бърза диагностика и лечение в натоварена среда. 
- Разполагаме с два компютърни томографа – единият е 64-срезов, а другият бе закупен наскоро -  180-срезов на фирмата Canon (Toshiba). Този скенер е с редица авангардни технологии за обработка на изображения – роботизирани алгоритми за реконструиране (АiCE), а това включва добиването на висококачествени изображения с изключително ниска доза облъчване на пациента. Изключително важен момент за нас, защото така не само се ускорява клиничното вземане на решения, но и по този начин се подобрява грижата за пациента. Тук трябва да добавя, че ние направихме така, че текущите протоколи на сканиране за всички пациенти, включително и за децата, бяха оптимизирани и настроени от специалист-  физик, който дойде от Холандия, благодарение на колаборацията с фирмата, която достави апарата. За съврменните апарати следенето и модулирането на дозата е основен приоритет и благодарение на изкуствения интелект в апарата
дозите, които се генерират и получават от пациентите, са в пъти по-малки от препоръчителния минимум 
- Какви са новите видове изследвания, които можете да правите на този скенер и за диагностицирането на кои заболявания?
- С новия компютърен томограф можем да извършваме субтракционни компютърно томографски /КТ/ изследвания, неинвазивни изследвания на сърцето, потискане на артефакти от метали и субтракционна белодробна перфузия, което се налага като златен стандарт за пациенти с белодробна тромбоемболия и пулмонална хипертония.
Белодробната перфузия е процес, при който се оценява кръвният поток в белите дробове и се анализира разпределението на кръвта в тях. Тази възможност е особено важна при диагностицирането на белодробна тромбоемболия (БТЕ), пулмонална хипертония и други състояния, които засягат кръвообращението в белите дробове.
Неинвазивното изследване на кръвоносните съдове на сърцето чрез компютърна томография (КТ) е ценен метод за оценка на коронарните артерии. Този вид изследване, известен като КТ коронарна ангиография (КТКА), позволява
детайлно визуализиране на сърдечните съдове без необходимостта от инвазивна катетеризация
Това изследване използва специализирана компютърна томографска техника, за да генерира високорезолюционни изображения на коронарните артерии. Този процес обикновено включва въвеждането на контрастно вещество, което подобрява визуализацията на артериите. Изследването е особено полезно за идентифициране на стеснения в коронарните артерии, които могат да бъдат причина за сърдечно-съдови инциденти. Едно от основните предимства на КТ коронарна ангиография е, че тя е значително по-малко инвазивна в сравнение с традиционната коронарна ангиография, която изисква въвеждане на катетър в сърдечните артерии. Това намалява риска от усложнения и прави процедурата по-комфортна за пациента.
Съвременните компютърно томографски апарати като Canon Aquilion Lightning 80/160 предлагат висока разделителна способност и бързина на сканиране, което е особено важно за точното изображение на бързо движещите се сърдечни структури. Технологии като AiCE могат значително да подобрят качеството на изображенията, като намалят шума и увеличат яснотата на артериите. Така КТ коронарната ангиография (КТКА) може да намали необходимостта от извършване на
по-инвазивни, скъпоструващи и в някои случаи излишни процедури като сърдечната катетеризация
Сърдечната катетеризация, макар и да е стандартен метод за диагностика на коронарната артериална болест, е инвазивна процедура, която включва определени рискове и изисква по-дълго време за възстановяване на пациента.
- Имахте една идея за това, как обстановката в скенера да стане по приемлива и привлекателна за децета пациенти? Осъществи ли се? 
- Университетска болница „Канев“ в Русе заема уникално място в здравеопазването на региона като единствено лечебно заведение с педиатрия с трето ниво на компетентност и по този начин е основен доставчик на медицинска помощ за децата в областта. Това я поставя в специална позиция, тъй като тя носи отговорността за предоставянето на качествена и специализирана грижа за малките пациенти, нашите деца, което е функция, от която други лечебни заведения в района са абдикирали. Козметичните промени, които направихме в помещението за компютърна томография, като създаването на среда, която намалява страха и тревожността,
значително подобряват сътрудничеството на децата по време на изследванията
и намаляват стреса и тревожността на родителите. Надявам се, че виждайки грижата и вниманието, които болницата отделя за комфорта на техните деца, родителите могат да се чувстват по-уверени и спокойни относно качеството на грижата, която получават. 
- Очаквате ли още нова апаратура, която да подобри работата ви в полза на пациентите?
- В момента в болница „Канев“ тече процесът на инсталиране на нов магнитно-резонансен томограф (МРТ), а очакванията са първите пациенти да бъдат прегледани към края на февруари или началото на март. Избрахме този апарат след като направихме обстоен и задълбочен анализ на пациентите, които са преминали при нас през последните три години. И още едно важно основание е, че отчетохме текущата тенденция в магнитно-резонансната диагностиката. Така ние ще предложим на пациентите значително подобрение в качеството на изображенията, по-кратко време за сканиране и не на последно място по-голям комфорт по време на изследването. 
Очакваме и нов рентгенов апарат, който УМБАЛ „Канев“ планира да придобие. Той е не само важно, но и необходимо допълнение към възможностите за диагностика на лечебното заведение. Заради големия брой пациенти, които обслужва болницата и респективно отделението по образна диагностика, придобиването на нов рентгенов апарат е от решаващо значение. Съществуващият апарат вече не само е морално остарял, но и технологично неадекватен, за да можем да се справим с нарастващия пациентски поток.
Рентгеновият апарат, който сме избрали, е от най-висок клас, произведен е в Япония
притежава редица технологични възможности, които значително повишават качеството на изображенията и ефективността на диагностичния процес като например: детектор от най-висок клас, автоматизирани филтри за изчистване на излишната радиация, автоматично позициниране и проследяване и асистирано движение и автоматичен ститчинг.
Предстои да бъде инсталиран и нов мамографски апарат с томосинтеза. Томосинтезата ни позволява да видим гърдата в множество тънки слоеве, вместо като едно плоско изображение, както при традиционната мамография. Това значително намалява проблема с прикриването на тъканите, което често води до нуждата от допълнителни изображения или биопсии. С томосинтезата се увеличава точността при откриването на малки тумори, което е от критично значение за ранната диагностика на рак на гърдата.
Детекторът на новия мамограф е от последно поколение
което ще гарантира високо качество на изображенията с по-малко облъчване за пациентките.
- В момента какво е нивото на отделението по образна диагностика и накъде искате то да се развива? 
- В Университетска болница „Канев“ ние преглеждаме всички пациенти, без да правим изключения или подбор по отношение на възрастови или други групи. За да отговорим адекватно на тези нужди, е от съществено значение да разполагаме със съвременна медицинска апаратура и квалифициран персонал. Новите технологични придобивки, като съвременният рентгенов, магнитно- резонансен томограф и компютърен томограф, ще ни позволят да осигурим по-добра и по-бърза диагностика. Това е от решаващо значение за предоставянето на ефективно лечение, особено в случаите, когато времето е критичен фактор. Изключително съм благодарен на ръководството на болница „Канев“ за тяхното разбиране и отзивчивост към нуждите на нашия млад и абициозен медицински екип. Разбира се, тези висококачествени софтуерни и хардуерни опции значително увеличават стойността на оборудването, но това е необходима инвестиция за предоставянето на качествена диагностика и лечение на нашите пациенти. Защото ние сме тук за нашите пациенти.

Силвия ДИМИТРОВА