45% от ръководителите на компании в Западна Европа искат да намалят служителите си в бъдеще, докато в целия свят 40% от ръководителите искат да наемат нови служители, показва изследване на консултантската компания PwC.

В световен план 23% от ръководителите на компании планират съкращаване на служителите си, а 28% искат да запазят същия брой служители, показва изследването сред 1300 ръководители от цял свят. "Генералните директори от еврозоната са по-песимистично настроени и сравнително малко от тях планират да наемат служители в идните години, докато три четвърти от генералните директори в Индия и Близкия Изток казват, че ще увеличат служителите си през 2013 г.", установило изследването.

В Индия и Китай ще бъдат наети най-много нови служители най-вече в секторите на инженерството/строителството и дистрибуцията. Ръководителите от цял свят обаче са съгласни, че конюнктурата е трудна. Само 20% от ръководителите в света са на мнение, че икономиката ще се подобри през годината, а 70% са започнали да намаляват разходите си.

"Въпреки трудната икономическа конюнктура фактът, че компаниите продължават да увеличават служителите си е окуражаващ", заяви Даниел Жифар-Бувие, специалист по човешки ресурси в PwC.

Изследването показва също, че компаниите изпитват дефицит на компетентност сред служителите. Според 57% от ръководителите приоритет на държавните власти през 2013 г. трябва да бъде формирането и фаворизирането на квалифицирани служители, но само 15% от тях смятат, че до момента правителствата са били ефективни по този въпрос. В това отношение най-критични са били ръководителите в САЩ, Япония, Великобритания, Италия и Испания.