Лошите и преструктурирани кредити за домакинствата бележат минимално повишение през април 2013 г., показват последните данни на Българска народна банка (БНБ). Нивото на проблемните кредити е нараснало до 19.58% през април, в сравнение с 19.4% през март. То обаче бележи спад, в сравнение с април 2012 г., когато делът на лошите и преструктурирани кредити е бил 20.48%.
За сравнение, рекордните 20.5% лоши и преструктурирани кредити за населението бяха отчетени през май 2012 г.
Общият ръст през април тази година се дължи основно на повишението на лошите и преструктурирани жилищни кредити, които бележат рекордно ниво в трети пореден месец, достигайки 21.6%. За сравнение, през месец март техният дял е бил 21.34%, а година по-рано през април 2012 г. - 20.41%.
Делът на лошите и преструктурирани кредити при потребителските заеми възлиза на 16.32% през април 2013 г. при 16.20% през март и 19.82% през април 2012 г.
Делът на лошите и преструктурирани заемите в графа „други“ пада под 26% за първи път тази година, достигайки 25.97%. За сравнение, техният дял е бил 26.03% през март и 26.47% през април 2012 г.