Числата от 44-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 16, 48, 13, 9, 5, 11.
II теглене: 9, 34, 6, 10, 14, 22.

---------------------

6 от 42
I теглене: 19, 20, 27, 39, 24, 8.

---------------------

5 от 35
I теглене: 27, 13, 31, 22, 14.
II теглене: 9, 33, 24, 25, 4.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 7, 3, 2.
Печеливши числа: 3, 9, 6.