От днес започва приемът на документи за кандидатстване по общинската програма „Асистирана репродукция“. Фондът, който от тази година е със завишен бюджет от 40 000 лева, ще отпуска средства за изследвания и процедури, които не се покриват от Здравната каса. Одобрените двойки ще бъдат подпомагани със суми до 2500 лева, след като представят фактури за документи за направените изследвания.
Кандидатстването ще продължи до 30 юни, а документите се подават в деловодството на Общината. Приемането на заявленията и декларациите могат да се получат от Информационния център или да се изтеглят от сайта на Общината на адрес http://www.ruse-bg.eu