Преди да се направи анализ как върви изпълнението на бюджета не може да се говори за повишаване на пенсии и заплати, но тези теми ще бъдат обсъдени със социалните партньори, обяви новият социален министър Хасан Адемов пред бТВ. Правителството обаче ще разработи стабилизиращ пакет, който трябва да е готов до 1 октомври, за да може най-бедните слоеве да посрещнат спокойно зимата. Сигурно засега е само повишаването на майчинските, което вече е внесено в парламента. Засега обаче не е уточнен срокът, в който това да стане, каза социалният министър.

„Предстои да се върнем към нерешения въпрос и регламентирането на индикаторите, от които зависи минималната работна заплата. Със социалните партьнори трябва да се търсят възможности не да се гледа тавана и да се определя размера, а да се търсят индикатори като инфлация, средна работна заплата, които са измерими", каза Адемов.

Той ще работи заедно с икономическия министър Драгомир Стойнев, който в предишния парламент беше председател на социалната комисия.

"Много се радвам, че министър на икономиката и енергетиката е именно Драгомир Стойнев, защото той е човек със социален профил. Трябва да е тясна връзката между отделните министерства, особено между икономическото и социалното, защото те са две страни на една монета. От една страна се взимат мерки за стабилизиране на икономиката и предприемачеството, от друга страна са гъвкавите форми за заетост, които да подпомогнат бизнеса. Той създава работни места, затова трябват да се търсят мултиплициращи ефекти от политиките", добави Хасан Адемов.