1063 служители в Русенска област са потърпевши от некоректни работодатели, които бавят заплати. На някои от тях възнагражденията са изплатени частично, но 967 души все още ги чакат, съобщи директорът на Инспекцията по труда Ирена Николаева. Проверките, които инспекторите са направили, показват, че общият размер на задълженията към персонала е 343 650 лева. Шест работодатели са проверени за първи път през април. Всички те са от различен бранш. Най-много засегнати - 115 човека, има в охранителна фирма, обясни Николаева. Те обаче не са само от Русе, а от офиси в цялата страна. Задълженията към тях са около 35 000 лева месечно.
Най-дългото забавяне на заплати е за не повече от 3 месеца. След намеса на Инспекцията в предприятия, които през предходни периоди са бавели заплати, са изплатени 600 000 лева, отчете Николаева. Две от проверките на новите длъжници пък са по сигнали от служители. Лавинообразно се покачва броят на жалбите, които само през април са 26, коментира Николаева. Основните оплаквания са за неизплащане на възнаграждения и неспазване на условията на труд. По същите проблеми хората търсят съвети и в новоразкритите приемни в Инспекцията, които се провеждат между 15.30 и 17.30 часа. Юристите най-често дават информация на работниците как да си потърсят забавените заплати и по какъв начин могат да си търсят правата при полагане на извънреден труд.
182 проверки за спазване на трудовото законодателство са извършили инспекторите през април. Общият брой на установените нарушения е 787, за които са съставени 40 акта. Влезлите в сила наказателни постановления са 58 за сумата от 62 050 лева. През април са спрени 5 опасни машини.