За стопанската 2022 г. най-големите 10 зърнопроизводити от област Русе са получили субсидии в размер на 8,5 милиона лева. А печалбата им за година надхвърля 32 млн. лева, показва проучване на „Утро“.
Големите субсидии за земеделците идват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), от който се изплащат помощите по схемите за единно плащане за площ, агроекология и зелени практики. За поредна година щ1 в областта е беленската фирма „Агрофактор“ ЕООД. С получените над 2 млн. лева субсидии тя изпреварва двойно следващите в класацията ЕТ „Камен Шишков“ и ЕТ „Декаданс-Димитър Шишков“ също от Бяла, получили по 923 хил. лева. Следват „Евагро“ ЕООД /Русе/, ЗКПУ „Филип Тотю“ /Две могили/, „Караман-1“ ЕООД /Ветово/, „Керчев и синове“ ООД /Русе/, „Дичия“ ЕООД /Русе/, Кооперация „Златен клас“ /Щръклево/ и ЗКПУ „Тетово“.
Девет от десетте най-големи производителя увеличават печалбите си през миналата година, някои от които дори двойно. Лидерът „Агрофактор“ побобрява финансовия си резултат с 50% - от 8,377 млн. лева печалба за 2021 г. през миналата година тя нараства до 12,562 млн. лева. „Евагро“ отчита 4,8 млн. лева печалба, а „Дичия“ - 3,5 млн. лева.
Всички тези големи агрофирми имат стотици арендодатели, които получават прилични ренти за земята си, така че добрите финансови резултати облагодетелстват и тях. Но въпреки нарастващите плащания по това перо, зърнопроизводството си остава много печеливша дейност. Натрупаната печалба на „Агрофактор“ до 2021 г. включително е в размер на 77,5 млн. лева.

Фирма Субсидия Печалба за 2022 г.
„Агрофактор“ ЕООД  Бяла 2 007 000 12 562 000
ЕТ „Камен Шишков“ Бяла 923 000 2 152 000
ЕТ „Декаданс-Димитър Шишков“ 923 000 2 152 000
„Евагро“ ЕООД Русе 776 000 4 846 000
ЗКПУ-ФИЛИП ТОТЮ-ДВЕ МОГИЛИ 723 000 939 000
Караман-1 ЕООД /Ветово/ 811 000 1 410 000
„Керчев и синове“ ООД Русе 598 000 2 136 000
„Дичия“ ЕООД Русе 590 000 3 578 000
„Златен клас“ Щръклево 634 000 1 176 000
ЗКПУ „Тетово“ 559 000 1 507 000
Общо 8 534 000 32 458 000