Зърнопроизводители скочиха срещу проекта за нов Закон за земята, който според тях е крачка назад и ще доведе до хаос в договорните отношения.
"В този си вид проектът не само не решава настоящи проблеми, но и създава предпоставки за изникване на нови. Въвеждат се абсурдни нормативни ограничения, влиза се в противоречие със Закона за задълженията и договорите и вместо да се намалява административната тежест се увеличава десетократно. Настояваме срокът за обществено обсъждане да бъде удължен, а проектът да бъде изцяло преразгледан и преработен", заяви за "Утро" председателят на фермерския съюз "Дунавско зърно" Иван Караиванов, който е и член на Управителния съвет на Българската асоциация на зърнопроизводителите. 
Най-големият проблем според фермерите е налагането на точна сума на минималното рентно плащане. Тази минимална рента трябва да е записана в договора и трябва да е по-висока от средното рентно плащане. "Това не само нарушава правото за свободно договаряне, но и води до абсурдни ситуация, когато за един малък парцел седма категория, трябва да се плаща колкото и за голям трета категория, поясни Караиванов. 
Проектът усложнява комасираното ползване на земеделска земя, като налага тежки административни правила и фиксира невъзможни срокове. Проблеми има и с арендните договори, които според новия проектозакон на практика се обезсмислят, тъй като могат да бъдат развалени по всяко време на годината. "Кой ще подписва дългосрочни договори в такъв случай и какви инвестиции ще планира за напояване, изграждане на диги и т.н.", попита Караиванов.
Законопроектът бе публикуван непосредствено преди Коледа, а срокът за общественото му обсъждане изтече вчера.