Необикновени предмети показа наскоро Хачик Лебикян, който от десетилетия работи в Регионалния исторически музей и вече написа няколко книги, опиращи се на негови оригинални проучвания. Едновременно с това  Лебикян е стар дарител на музея, като при това има тънкия усет да открива странни, куриозни и необикновени предмети.
Картонена кутия с надпис „порцеланови зъби“ (бащата на Хачик е зъботехник) крие 
26 броя стъклени плаки, които не са фотографски, а имат върху тях рисувани фигури
Някои от тях се разпознават лесно - те представят познатите приказки за Червената шапчица и за Снежанка и седемте джуджета. Освен тях други от тези стъклени линии съдържат изображения на кораби с различно предназначение - тримачтов кораб, параход, яхта, а друг от кадрите изобразява панорама, в която се вписват елементи от градския начин на живот. Те включват скромна железопътна гара, каквато има и из българските предели, влак с вагони, както и други хора с конкретни професии. 
Докато една част от стъклените плаки, които не са фотографски, а са рисунки, имат размери 18х5 см, други седем са малко по-големи. Те са с размери 20х6 см, а изображенията по тях са вписани в кръг. Петте изображения са на черен фон, при което всяко от цветните се откроява ярко и явно се наблюдава поотделно.
„Аз помня в детството как са ни прожектирали тези стъкалца с диапроектор. Моят баща бе взел такъв, но го е пригодил, сложил е механизъм, за да може да се ползват стъклените плаки като диапозитиви. И ние имахме филмчета за диапроектор, тях гледахме с друго приспособление, но тези, цветните, бяха стари и затова бяха много интересни за нас“, казва Лебикян.
 Какво представляват тези стъклени плаки, дали това са старинни диапозитиви, за какво са служели?
Отговорът е изненадващ - оказва се, че 
това са изображения за Магически фенер
Магическият фенер е устройство, което столетия наред се ползва за публични забавления, както и за домашни прожекции. Той има огромно въздействие в миналото и е един от важните и безспорни предтечи на киното. Разбира се, в посочените тук стъклени плаки движение няма. Много по-късно се появявят варианти, в които - примерно ръка ще се премести от долу - горе, като така в два последователни кадъра ще настъпи движение. Елементарно действие, с което вниманието се грабва и зрителят остава очарован. Но не този образен език е бил важен, не в това се е състояла магията на този древен фенер. 
Магическият фенер представлява ранен тип проектор за изображения, който използва картини - рисунки, щампи или снимки, положени върху прозрачни стъклени плочки. Магическият фенер е средство за забавление, широко използвано от 18 век до средата на 20 век. Мнозина и от днешните русенци помнят апаратите за диапрожекционни филми, които използваха ленти, както и отделни кадри - диапозитиви.
Въпреки широкото разпространение на киното у нас,
диапрожекционните апарати са масови
и намират място в училищата, където освен учебен материал, се представят и идеологически пропагандни теми, в услуга на комунистическия режим. 
Стъклените плаки с рисувани изображения се наричат по различен начин - слайдове за магически фенер, слайдове с приказни истории, немски стъкление слайдове, както и викториански слайдове за магически фенер.
Какво съдържат, какво показват стъклените плаки?
Всяка стъклена плака включва различни анимирани сцени от детски приказки: „Пепеляшка“, „Котаракът в чизми“, „Хензел и Гретел“, „Палечко“. Сред многообразието от образи откриваме и темата „Лица на хора“. Това са - смешни лица, грозни, странни, нелепи, комични, красиви, понякога лицата са от едно семейство, а често едни и същи образи се представят в други пози, една е намръщена, а друга усмихната. Макар и на пръв поглед статични, в тях има движение, както и доловени усещания. Портретите съдържат чувственост и пораждат емоции, с което се превръщат в кинетична медия, макар и без реално движение в самия кадър.
Представете си за миг коментара на артиста, който извършва прожекцията
- той въвежда зрителите в темата, показва едни или други особености, като поставя акценти. Подчертава връзката между изображението на лицето и характера на персонажа, което е очаквано от публиката, тъй като по същество изображенията показват маски.
Връзката между маската (изображението на лицето) и функциите (действието, извършвано от персонажа) е позната от столетия на зрителите, защото фолклорният тип театър, уличният театър и масовите представления показват точно такъв тип сюжети, изпълнения и действия, в които героите изглеждат по характерен начин, за да извършат задължителни постъпки. Естествено, 
с разширяване на хоризонта на очакване пред зрителите се появяват и други „лица“
свързани с друга програма, която описва елементи от всекидневния живот. Такъв тип изображения са свързани с темата „Лоши навици“ - пиене, хазарт, пушене, а също лица на скъперници, на вещици. В този контекст, когато нараторът обяснява вече познати, характерни черти, а зрителите наблюдават изображението на екрана, независимо че пред очите им не се случва нищо, все още не настъпва движение пред погледа, всъщност в душевността на всеки един, присъстващ в залата, се случва промяна. Движението е настъпило, макар и невидимо. Магията на вълшебния фенер се е случила, тъй като е донесла така необходимото преживяване, заради което всеки зрител е платил.
Сред темите, които са популярни през 19 век, но не откриваме сред притежаваните от Хачик Лебикян, са „Животинска азбука“ и сцени от Библията. 
Други от кадрите показват ритуали от тайни клубове и общества
сред които множество кадри от масонски ритуали. По този начин още навремето магическите фенери са включени в процеса на образование и не са били само елемент на свободното време и удоволствието. Някои от кадрите показвали сцени от света, пътешествия из непознати страни, експедиции до Арктика, както и начини на живот. Темата „С какво са се занимавали нашите предци“ изобразява поминъка на дядовците и прабабите на зрителите, илюстрира поредица от професии и начини на работа, характерни за света, който е извън пространството на градовете, където се случват прожекциите с магическия фенер. 
През XIX век магическият фенер е 
най-подходящото средство за визуално забавление и образование
Слайдовете се създават със сюжети, които внушават послания, имат пропагандна - цивилизаторска цел, като описват различни начини на живот, показват „правилно“ и „неправилно“ в поведението, съществуващите норми и тяхното нарушаване, с което те придобиват голямо въздействие върху обществото. За нашето съвремие тези образи са примитивни, но за 19 век дори статичните картини, които се прожектират в тъмна зала, вече са изпълнени с живот и смисъл, тъй като сюжетите са познати и наблюдателите знаят какво ще се случи, поради което за тях са интересни извършителите на действието, представени върху стъклените плаки. 
Изработването на магически фенери и изображения за тях е представлявало сериозен бизнес
в края на 19 и началото на 20 век. Множество фирми създават такива устройства - стъклени плаки, магически фенери, екрани, сред които „Eastman-Kodak“, които произвеждат свои собствени диапозитиви с фенери, преди да направят популярния диапозитивен проектор с въртележка за филм през 60-те години на 19 век.
Една от най-известните компании за производство на играчки в Нюрнберг е основана през 1866 г. от братята Игнац и Адолф Бинг. Компанията използва няколко търговски марки - „G.B.N. Бавария“; по-късно „G.B.N.“ и „B.W.“ (Bing Werke). Освен магически фенери се произвеждат и други играчки като парни двигатели, влакчета, мебели за къщи за кукли. 
Братята Бинг са сред първите, които пускат на пазара кинематографични играчки - прожектори
Немската компания „Ernst Plank“ се намира в града на играчките Нюрнберг. През 1866 г. е вписана в търговския регистър на Нюрнберг, а освен магически фенери фирмата изработва и всички видове тенекиени играчки - параходи и влакчета. „Ернст Планк“ е втората по големина в Нюрнберг след „Братя Бинг“. В началото на 20 век те произвеждат годишно 150 000 играчки и домашни вълшебни фенери в различни размери, включително комбинирани слайд фенери-кинематографи. Почти всички фенери от „Plank“ са снабдени с неговата търговска марка, носеща инициалите „E.P.“ под крилато колело. Освен това етикетът на кутиите винаги показва неговата добре позната търговска марка. По това фенерите на „Plank“ винаги се разпознават лесно. Фенерите носят впечатляващи имена на модели като „Solid“, „Globus“, „Triumph“, „Gloria“, „Helios“ и „Prophet“.
Обръщаме внимание специално на тези двама производители, тъй като 
техните инициали разчитаме върху плаките, които са собственост на Хачик Лебикян
Пазените от него стъклени слайдове са свидетелство за разнообразните форми на публични забавления и празници в семействата на старите русенци, които са били част от общите начини за прекарване на свободното време за европейците. Хачик Лебикян няма спомен за притежаване на магически фенер, но и без самото устройство става ясно, че изображенията на тези стари стъклени плаки са вълнували него и роднините му във времето на неговото детство. 

Николай НЕНОВ