Променена е траекторията на корабоплавателния път в района на един от най-критичните участъци в българския участък на река Дунав - този край остров Батин, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Корекцията на фарватера е направена от драгажната група на агенцията, включваща драга „Янтра“, понтон, шалан и маневрен кораб „Искър“, която от 8 до 30 юни е освободила коритото на реката от 20 000 куб. м наноси. Така е постигната минимална ширина на корабоплавателния път от 130 метра и минимални дълбочини 2.50 метра под ниско корабоплавателно и регулационно ниво.
Планирано е ново удълбочаване на Дунав в района на остров Белене, които ще започне на 18 юли.