Енергоразпределителните предприятия, опериращи на територията на България, както и всички останали – държава, потребители, Регулатор – следва да съблюдават за спазването на българското законодателство. Неплащането на дължимите суми за електрическа енергия към Националната електрическа компания (НЕК) е незаконосъобразно.

Това заяви пред журналисти председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев. Той подчерта, че енергийните предприятия могат да подават заявления пред Регулатора за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност за минал период, като механизмът за компенсацията и нейният размер се определят от ДКЕВР, а не от ЕРП-тата.

"Тези разходи са само част от всички разходи по системата. Те са за периода юли 2012 г. – юли 2013 г. и за да бъдат компенсирани, първо трябва да бъдат отчетени. ЕРП следва да ги представят пред Комисията до края на месеца (31 март 2014 г.), а не самостоятелно и незаконосъобразно да ги прихващат по своя преценка (в случая от НЕК)", коментира още Боев. Ако разходите, които подлежат на компенсиране, се предявят пред ДКЕВР, Регулаторът ще ги анализира и ще вземе съответното решение в зависимост от представените доказателства за тяхното основание и размер.

Председателят на ДКЕВР е категоричен, че на този етап е рано да се прогнозира какво ще бъде влиянието на тези стари разходи в крайната цена на електрическата енергия. Това ще стане ясно, след като бъдат направени необходимите анализи. Крайният резултат ще зависи и от останалите разходни елементи.

Ако ЕРП-тата не платят дължимите по закон задължения към НЕК, една от възможностите е стартиране на процедура за отнемане на лицензиите им. Срокът за издължаването им към НЕК изтича днес. В зависимост от развитието на казуса ДКЕВР има готовност да вземе решение на следващия ден.

В хода на одита на ЕРП за 2014 г. служители на Регулатора са съставили актове за установяване на административно нарушение. Издадени са и две наказателни постановления за ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН по 1 млн. лв. всяко. До края на седмицата ще бъде издадено наказателно постановление и за ЧЕЗ за 1 млн. лв., като това е максималният размер на санкцията по закон.