На 9 юни 1911 г. е свикано е V Велико народно събрание (ВНС). То заседава един месец, като  основната задача  на избраните на 5 юни 1911 г. 426 народни представители, е необходимостта от привеждане на конституционните текстове в нова редакция след обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г. и променения статут на Княжество България. Сред по-важните промени, които са приети, е промяната на чл. 17, чрез която се ограничават правомощията на Народното събрание и се увеличават правомощията на монарха. Утвърдена е царската титла, обръщенията към монарха се променят от "княжески", "княз" на "царски" и "цар". Мандатът на Обикновеното народното събрание е намален от 5 на 4 години. 
БТА съобщава:
Търново, 9 юни 1911 г. Днес, в 10 часа сутринта стана тържественото откриване на V Велико народно събрание в присъствието на нейно величество царица Елеонора, на негово царско височество княз Кирил и на чуждестранните дипломатически представители. Негово величество царят прочете следната тронна реч:
Господа народни представители, 
Изпълнявайки чл. 140 от Конституцията, аз ви свиках, вследствие прогласяването  на независимостта на Българското царство, за да разгледате приетото в последната сесия на XIV Обикновено народно събрание предложение за изменение на Конституцията.  
Господа народни представители, 
Геният на България, който е окрилял винаги нейните надежди и я е поддържал вечно бодра, даже в години на най-тежки изпитания, тоя гений, на който ние дължим българското Възраждане и новия политически живот на Отечеството ни, нека и тоя път ви бъде ръководител.
Като призовавам благословението на всевишния върху вашата народополезна дейност, прогласявам за открито V Велико народно събрание. 
Да живее България!
***
При тържественото закриване на V Велико Нородно събрание на 9 юли същата година депутатите от крайната левица – земеделци, радикали и социалисти напускат залата. 
Търново, 9 юли 1911 г. Тази сутрин стана тържественото закриване на V Велико народно събрание в присъствието на нейно величество царица Елеонора и престолонаследника негово царско височество княз Борис Търновски. Царят, при влизането в заседателната зала бе горещо акламиран от великите народни представители. В момента, когато негово величество седна на трона, депутати от крайната левица - земеделци, радикали и социалисти - напуснаха местата си и излязоха вън от залата.
Негово величество царят прочете следната тронна реч:
Господа народни представители,
Свикани, за да се произнесете върху приетото от XIV Народно събрание предложение за изменение в Конституцията, вие извършихте едно велико историческо дело по начин, който напълно отговаря на очакванията на българския народ.
Господа народни представители, 
Уверен, че гласуваните от вас изменения мощно ще допринесат за преуспяването и благоденствието на отечеството, аз ви сърдечно поздравлявам с това благополучно свършване на вашата задача и като ви пожелавам честито завръщане във вашите домове, обявявам петото Велико народно събрание за закрито.
Да живее България!
Тронната реч на царя бе изпратена с бурни ръкопляскания. Негово величество напусна залата сред възторжените и продължителни овации на депутатите.