Д-р Кристина Атанасова завършва Варненския мeдицински университет през 2009 г. Там защитава и специалност „Уши, нос, гърло“ през 2015 г. От 2018 г. работи в отделение УНГ в Университетска болница „Канев“. От 2022 г. има придобита специалност по Отоневрология.
Приема пациенти с направление или срещу заплащане и в кабинета си в медицински център „Медик консулт“. Записване на час за преглед се прави през платформата „Супердок“ или лично на регистратурата на медицинския център на ул. „Воден“ 6.

- Д-р Атанасова, кои са най-честите оплаквания на пациентите, които са обект на изследване и лечение от отоневрологията?
- Това са световъртежът, замаяността и нестабилното равновесие. Тяхната честота е над 30% при хората над 40-годишна възраст и нараства до 60-70% след шестото десетилетие. Тук трябва да уточним, че световъртежът не е болест, а симптом на някакво заболяване.
- Кои са причините за появата на световъртеж и за какво заболяване сигнализира това състояние?
- Най-честата причина за световъртеж са заболяванията на вътрешното ухо, а сред тях най-честата е купулолитиазата – натрупване на кристалчета от калциев карбонат (т. нар. отолити) в полуокръжните канали на вестибуларния апарат. Когато тези кристали попаднат в тях, се получава
патологично дразнене на вестибуларния апарат и поява на световъртеж
Това води до поява на чувство за потъване при промяна на позицията на главата, например лягане, обръщане в леглото, навеждане. Лечението се състои в прилагането на репозициониращи техники, с помощта на които се постига „изчистване“ на полуокръжните канали и пълно отшумяване на световъртежа.
Друга честа причина за вестибуларен световъртеж е Мениеровата болест. При нея има свръхнатрупване на течност във вътрешното ухо. Болните се оплакват от силен световъртеж, който често е придружен с гадене и повръщане. Обикновено световъртежите протичат на кризи с продължителност от няколко часа. Характерна особеност за Мениеровата болест е, че световъртежът почти във всички случаи се придружава от слухови оплаквания – заглъхване на едното ухо, чувство за пълнота и субективен шум в същото ухо. Причината за това свръхнатрупване засега не е известна. Първата стъпка в лечението е силното ограничаване на приема на сол. Включването на специфични медикаменти, които повлияват вестибуларната система, спомага за по-бързото озвучаване на оплакванията. Провеждането на лечение води до почти пълно отзвучаване на оплакванията в почти 80% от случаите.
Много често световъртежът е причинен от възпаление на вестибуларния лабиринт и нерв
В тези случаи световъртежът е с продължителност няколко дни и е придружен с гадене и повръщане. Обикновено пациентите залитат в определена посока. В следващите дни настъпва подобрение на симптоматиката. Лечението включва вестибуларни супресанти и антиеметици в острия стадий.
Голяма част от болните с мигрена се оплакват от замайване както по време на пристъпите от главоболие, така и между тях. Световъртежът при мигрена продължава от няколко минути до няколко часа. При тези пациенти се касае за т.нар. вестибуларна мигрена. Принципите на терапията са същите както при мигрената – профилактика с бета-блокери, калциеви антагонисти и антихистамини в острата фаза.
- Има ли случаи на световъртеж, които излизат извън тези рамки?
- Голяма част от младите хора в работоспособна възраст също се оплакват от световъртеж. При тези пациенти обаче изследването на вестибуларния апарат не показва отклонение от нормите. Тогава се приема, че се касае за психогенен световъртеж. Лечението на този тип оплаквания е комплексно с включване на антидепресанти, психологична консултация и специализирана рехабилитация.
- Кога световъртежът е симптом на сериозно, животозастрашаващо заболяване? 
- Всички изброени заболявания са доброкачествени и напълно лечими и при провеждане на адекватно лечение много от болните се връщат към нормален начин на живот. Много често обаче световъртежът и нестабилното равновесие са
симптом на опасни и даже животозастрашаващи заболявания на нервната система
Такива са мозъчните тумори, инсултите и множествената склероза. Много често световъртежът е първи симптом на тези заболявания и когато диагнозата се постави своевременно, шансовете на болните рязко се подобряват.
- Какви изследвания се назначават за поставяне на диагноза и определяне на правилното лечение?
- Прави се отоневрологично изследване, което представлява високоспециализиран преглед, целящ детайлно изследване на вестибуларната система. Изследването установява дали оплакванията на пациента се дължат на увреждане на вестибуларния апарат, или става въпрос за увреждания на нервната система. Тъй като много често световъртежът се съпътства с оплаквания от намаление на слуха и шум в ушите, задължително при прегледа се прави аудиограма. С нейна помощ отоневрологът определя степента и локализацията на слуховата увреда. Следва извършване на
специални проби с помощта на Очилата на Френцел
С тях се наблюдава за вестибуларен нистагъм, представляващ ритмични потрепвания на очните ябълки. Друг метод за стимулиране на вестибуларна симптоматика представляват калоричните проби. При тях в ухото се впръскват топъл и студен въздух или вода. Неразделна част  от отоневрологичното изследване е постурографията. При този метод пациентът стъпва на специална платформа и с помощта на компютърен софтуер се прави обективен анализ на равновесието.
- Какво трябва да се знае, преди да се отиде на отоневрологично изследване?
- Част от тестовете причиняват определен дискомфорт – световъртеж, гадене, повръщане. Затова е хубаво отоневрологичното изследване да се провежда на гладно.
- Отрази ли се пандемията от Ковид-19 и на отоневрологичните заболявания, както се случи в други области на медицината?
- В началото на епидемията в Ухан китайските лекари съобщават за симптоми на световъртеж при около 8 процента от болните с Ковид. При направените по-късно проучвания в Европа се установява, че процентът вече е около 16-18. Описват се случаи на
остра едностранна увреда на вестибуларния апарат, протичаща с продължителен силен световъртеж, гадене, нестабилност
При някои от тях заболяването възниква в острия стадий, при други няколко дни до 2-3 седмици след преболедуване от Ковид. Предполага се имуномедииран или съдов механизъм на увреда. Друг чест вестибуларен проблем е влошаването на предходно вестибуларно заболяване в хода на Ковид-19. Зачестяват пристъпите при болестта на Мениер. Наблюдава се и засилване на оплакванията от замаяност и нестабилност при пациенти с хронична вестибуларна дисфункция, които са били добре компенсирани преди инфекцията.
- Как да си помогнем, ако усетим остър световъртеж?
- Както споменах, най-честият кратък, провокиран от движения остър световъртеж е т.н. позиционен световъртеж, дължащ се на натрупване на кристалчета калциев карбонат в полуокръжните канали. Започва внезапно при някое движение – нощем при обръщане в леглото, сутрин при ставане или вечер при лягане, навеждане, повдигане на главата. Трае няколко секунди до минута. Понякога е слаб и краткотраен, понякога е много силен, придружен с гадене и повръщане, постоянна замаяност в право положение. За да си помогнете,
първо трябва да определите на коя страна в леглото световъртежът е по-силен
След като направите теста, лягайки веднъж наляво, веднъж надясно, вероятно ще установите, че лягането на едната страна провокира много по-силен световъртеж. В следващите нощи спете на „здравата“ страна на висока възглавница или в полуседнало положение, докато се свържете със специалист.