Парламентът да обсъди проект на решение за възлагане на министъра на икономиката и индустрията да предприеме всички необходими действия пред "Централен депозитар" АД по вписване на безналичните акции от Община Варна в полза на държавата от капитала на "Международен панаир Пловдив", предвижда проектопрограмата на Народното събрание (НС) за тази седмица.
С проекторешението се предлага парламентът да възложи прехвърлянето на 16 314 400 броя безналични акции от Община Варна в полза на държавата във връзка с валидно сключен договор за дарение от 2017 г. 
Точката е включена в проекта на дневен ред по предложение на ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“. Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки в програмата за деня, които се разглеждат по същество.
От ПГ на „Възраждане“ са предложили депутатите да обсъдят проект на решение за прекратяване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.
От ДПС искат парламентът да разгледа на първо четене изменения в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. От „БСП за България“ са предложили днес депутатите да обсъдят на първо четене изменения в Кодекса на труда.