Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) работи по нов проект "Подобряване на навигационната обстановка по река Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване". Това съобщи изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев. 
Така ще бъде надграден друг приключил вече проект за подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав. Чрез него беше построен и доставен катамаран за хидрографски проучвания "Дунав 1".
Новият проект се финансира по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. Целта му е да се обнови остарялото хидрографско оборудване на "Дунав 1" чрез доставка на многолъчев ехолот и лазерна радарна система "LiDAR". Те ще подпомогнат работата на експертите на ИАППД при сканиране на речното дъно и ще предоставят нагледна 3D-визуализация. 
По този начин ще се извършва още по-добра проучвателна и навременна геодезическа и хидрографна дейност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Проектът е на обща стойност над 2 млн. лева, а срокът на изпълнение е до края на годината.