Домашният социален патронаж в Исперих получи нов автомобил за разнос на храна, съобщиха от общинската администрация. Превозното средство е закупено по проект на общината, финансиран по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ на Фонд „Социална закрила“.
Автомобилът ще се използва за разнасянето на храната на потребителите по проекта „Топъл обяд в община Исперих”. Ежедневно по проекта безплатен топъл обяд получават 140 жители на общината, които имат ниски доходи и не са в състояние сами да осигурят прехраната си. Дейностите, финансирани от Оперативната програма „Програма за храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. с 372 825 лв., ще продължат до края на септември 2025 г.
Тази поредна придобивка надгражда усилията на общинското ръководство за модернизацията и осъвременяването на базата на Домашния социален патронаж. Закупуването на новия автомобил ще допринесе и по-лесно и навременно да се обхванат потребителите на предлаганите услуги в социалната сфера, каза за БТА кметът Белгин Шукри. 
Той припомни, че от 2019 г. това е трети автомобил, който общината закупува за обезпечаване разноса на храна на увеличаващия се брой потребители на Домашния социален патронаж.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".