„Санси“ ООД правомерно е избрана за победител в проведената обществена поръчка за пръскането срещу комари. С това решение Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата на класираната на второ място „ДДД1“ ООД. Дружеството ще плати разноските по разглеждането на казуса в размер на 150 лева. Решението може да бъде обжалвано във Върховния административен съд в 14-дневен срок.
Твърденията, с които „ДДД1“ обжалваше класирането, бяха, че „Санси“ не е представила задължителната документация като гаранция за участие в поръчката, както и данни и информация за подизпълнителя ЕТ „Кентавър - Елизар Атанасов“. Освен това фирмата имаше съмнения за характеристиките на посочените от „Санси“ препарати за третиране. Всички тези мотиви обаче бяха сметнати за неоснователни от антимонополната комисия.
Както „Утро“ писа, Община Русе получи право, докато тече разглеждането на жалбата, пръскането за комари и кърлежи да започне. А спечелилата „Санси“ заяви, че докато КЗК се произнесе по казуса, ще обработва площите безвъзмездно като дарение. Независимо от всички опити пръскането да не бъде осуетено, едно е видно и особено осезаемо за всички русенци - комарите в града са на рояци и никакво третиране не ги спира да хапят наред. А във Фейсбук дори шеговито се говори за новия сайт на Русе - далисърби.бг.