Русе ще има омбудсман и той ще бъде платен. Това решение на общинските съветници, взето с 34 гласа „за“ от 39 гласували, бе посрещнато с ръкопляскане от дошлите на сесията представители на февруарските протести. Те повече от месец настояват за платен обществен посредник, за да не бъде марионетка, докато настроенията в групата на ГЕРБ бяха за работа на обществени начала. Това разминаване породи сериозни спорове, като водачите на протестите дори заплашиха отново да излязат на улицата.
Новият медиатор между гражданите и властта ще получава 110% от средната брутна работна заплата на общинска администрация или около 760 лева месечно. Той ще работи по приетия вчера от Общинския съвет правилник, в които има и нови моменти в сравнение с разглежданите досега проекти. Един от тях е, че омбудсманът ще приема само писмени жалби. Освен това той може да бъде назначен не само на трудов, а и на граждански договор.
Страстите около приемането на иначе не толкова драматичното предложение, за което настояваха представителите на протестиращите, горяха повече от час в зала „Свети Георги“. От трибуната по предложение на Искрен Веселинов се изказаха лицата на протестите през зимата Атанас Петров и Иво Минчев. А за да се тушира напрежението и да се изяснят спорните моменти, председателят на съвета Васил Пенчев даде 15-минутна почивка, в която протестиращи и съветници от всички политически групи постигнаха съгласие около дейността на бъдещата фигура.
Освен почти пълно единомислие по тази точка съветниците започнаха по-бързо да постигат съгласие и по следващите, след като Пенчев ги подкани „да работят делово, за да не работят и утре“, защото „били по-далеч от кривата круша“. Повод за това изказване стана фактът, че в 17 часа съветниците приеха едва 12 точка от общо 41 в дневния ред.