В Техническия университет (ТУ) в София и в неговия филиал в Пловдив на 1 април, събота, ще се състоят  предварителни кандидатстудентски изпити, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Изпитът по чужд език в ТУ-София (английски, немски) и във филиала в Пловдив (английски) ще е от 9:00 часа.
По рисуване изпитът в ТУ- София ще от 8:00 часа, а по композиция - от 13:00 часа.
С конкурсните изпити по рисуване и по композиция се кандидатства за специалността "Инженерен дизайн", а успешното полагане на изпит по английски или немски език е необходимо за прием по специалностите, в които обучението е на съответния език.
Във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт се предлагат три специалности на немски език: "Мехатроника и информационна техника", "Компютърни системи и технологии" и "Стопанска информатика".
На английски език във Факултета за английско инженерно обучение се предлага специалността "Индустриално инженерство", а във Факултета по индустриални технологии - "Интелигентни системи и изкуствен интелект".
В ТУ-София, във филиала в Пловдив, Факултет "Електроника и автоматика" на английски език може да се изучава специалността "Индустриално инженерство".
Подробна информация за кандидатстването и за приема в Техническия университет в София може да се намери на неговата интернет страница, на този адрес .