Русенският производител на спортни и електрически автомобили „Син Карс“ е приключил 2022 г. с над 50% увеличение на приходите, но със счетоводна загуба в размер на 231 хил. лева заради сериозните първоначални разходи по производството на електромобили. Общият размер на приходите на компанията към края на 2022 г. възлиза на 1,825 млн. лева в сравнение с 1,215 млн. лева към края на 2021 г. Увеличението в сравнение с 2021 г. се дължи на подновяването на производството и продажбите към външни контрагенти на агрегати, модули и компоненти, както и реализираните продажби на електромобили. По-голямата част от приходите се формират от продажби на продукция - 1,619 млн. лева в сравнение с 352 хил. лева година по-рано, или 4,6 пъти повече.
Дружеството е започнало да произвежда автомобилите, чиято продажба договори през миналата година. Части и компоненти са били набавяни до края на 2022 г.
През миналата година „Син Карс“ опита да увеличи капитала си с емисия на нови акции, но не успя да набере заложения минимум средства. Парите трябваше да бъдат използвани за довършване на базата на дружеството в Русе и изграждане на новата производствена база в Румъния. Компанията обяви тогава, че ще се преструктурира, ще създаде холдингова структура и ще се листне в Амстердам.