Днес от 9:00 часа в Техническия университет (ТУ) в София и в неговите филиали в Пловив и Сливен се провежда първият предварителен кандидатстудентски изпит по математика. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.
Съгласно рейтинговата система на университетите ТУ-София за поредна година е водещ в шест професионални направления - "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство". За академичната 2023/2024 година кандидат-студентите могат да избират между над 37 специалности, две от които са нови - "Електронни информационни системи" и "Педагогика на обучението по математика, физика и информатика".
ТУ-София, водещото висше техническо училище в страната и региона, като член на Европейския технологичен университет EUt+, алианс от осем университета, ще предлага възможност на своите студенти за обучение по общи програми в различни кампуси и издаване на съвместен знак за европейска академична степен.
Техническият университет в София и тази година провежда своята кандидатстудентска кампания във формата на онлайн студиа, които всяка седмица се излъчват в YouTube канала на ТУ-София. По време на онлайн срещите декани, преподаватели и изявени студенти представят специалностите на 14-те факултета на ТУ-София и възможностите за успешна професионална реализация.
Подробна информация за кандидатстудентската кампания за 2023/2024 година, може да се намери в сайта на ТУ в София на този адрес в интернет.