Иво Братанов е магистър филолог, доктор по български език, член на Съюза на учените в България, задълбочен, авторитетен езиковед и старши учител с I ПКС в СУ „Христо Ботев“ - Русе. За читателите на „Утро“ г-н Братанов разяснява произхода на популярни изрази, които често се използват, но малцина знаят номиналното им значение.

Известният израз „Които се залавят за нож, от нож ще погинат“, употребяван и във вида „Който нож вади, от нож умира“, води началото си от св. Евангелие. Ето някои кратки сведения за произхода и смисъла на този израз. 
Според евангелския разказ, Господ Иисус Христос е предаден от Иуда Искариотски и е арестуван от множество народ, въоръжен с ножове и с колове (Мт 26: 47). Когато св. ап. Петър вижда, че Спасителя ще бъде заловен, решава да Го защити със сила: „51. И ето, един от ония, които бяха с Иисуса, протегна ръка, извади ножа си и, като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото. 52. Тогава Иисус му казва: върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат“ (Мт 26). Обстоятелството, че тази постъпка е извършена от св. ап. Петър, е документирано в Йн 18: 10. Той е отрязал дясното ухо на слугата (Лк 22: 50; Йн 18: 10), но Господ Иисус Христос веднага е изцерил ранения (Лк 22: 51). В Йн 18: 10 е засвидетелствано името на слугата – той се е казвал Малх. 
Св. апостол Петър е имал в този момент нож, защото малко по-рано е заклал агнето, което Спасителя и учениците Му са изяли на Тайната вечеря. И така, апостолът се е грижел не за себе си, но за Спасителя. Господ Иисус Христос обаче не го е похвалил за тази ревност, а е посочил, че ония, които вадят нож, ще загинат от нож.
Този израз има няколко значения: 1. които чрез сила и чрез оръжие се съпротивляват на властта (в конкретния случай – на Синедриона), ще бъдат наказани; следователно е опасно със сила да противодействаме на управляващите; 2. онези които вадят нож (Мт 26: 47) срещу Спасителя, ще бъдат наказани от Бога: Той ще отмъсти заради Него и то чрез техните собствени оръжия; 3. да се въоръжава един (напр. св. ап. Петър) срещу мнозина е неблагоразумно – той сам ще загуби своя живот. 
Цитираното предупреждение се среща още във Ветхия Завет: „който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка“ (Бт 9: 6). Причината за смъмрянето на св. ап. Петър от страна на Спасителя е следната. В Божието Царство победите не се печелят с оръжие. Оня, който използва оръжие, всъщност използва мощта на злото. Господ Иисус Христос изисква от Своите ученици те да се борят не с въоръжена сила, а с молитва, с Божието слово и със силата, която дава богоугодният живот.

Иво БРАТАНОВ