Проектът „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“ е най-амбициозният проект, който предприятието е разработвало, най-мащабният и най-предизвикателният, каза на пресконференция днес мениджърът на проекта на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) Теодор Тодоров.
Общата стойност на договора за финансиране по проекта е близо 12,5 млн. лева, осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Срокът за изпълнение е кратък, каза още Тодоров и посочи, че проектът е стартирал на 8 декември миналата година и трябва да бъде изпълнен до края на настоящата 2023 г. 
В рамките на проекта са предвидени редица мащабни дейности, сред които създаването на нов разсадник за контейнерно производство на фиданки в град Гоце Делчев. Той ще бъде с много висок капацитет, като предвижда производство на над 1,5 млн. фиданки годишно. 
Югозападно държавно предприятие има вече изграден разсадник за фиданки край софийското село Локорско. „Бяхме пионери в тази сфера в България, но контейнерните фиданки показват много по-голям процент прихващане след засаждането и ни дават една голяма гъвкавост, когато една гора бъде увредена от пожар или други бедствия, веднага да произведем нужните фиданки“, каза още Тодоров. 
По инициатива на ръководството на предприятието такъв разсадник ще бъде изграден и край Гоце Делчев в рамките на проекта. По проекта е предвиден и ремонт и преустройство на сграда и доставка и инсталиране на автоматизирано оборудване за добив на семена от горско – дървесни видове с голям капацитет в горската семедобивна база в Разлог. 
В рамките на проекта е предвидено закупуване на специализирана техника за работа в горски разсадници, специализирани машини за отглеждане на горите и за подобряване на тяхното състояние, каза още Теодор Тодоров.
Проектът е амбициозен и от гледна точка на площите, които следва да се залесят в рамките на година. Предвидено е производство и засаждане на повече от два милиона фиданки, а общо 330 хектара нови гори трябва да бъдат създадени в седем защитени зони от Натура 2000 в Югозападна България. 
„За тези няколко месеца от стартирането на проекта сме произвели над 315 хиляди фиданки, проведени са дейности по подпомагане на естественото възстановяване върху повече от 250 декара в горите в Югозападна България, подобрена е структурата на горските местообитания чрез отглеждане на гори върху повече от 600 декара, залесени са близо 300 декара и продължаваме с усилени темпове да постигнем тези цели, които сме си заложили.“, каза още Тодоров. 
Проектът предвижда и информационно – обучителни кампании по залесяване съвместно с доброволци, като още тази пролет амбицията на предприятието е да се проведат поне шест кампании.