Ден на отворените врати имаше днес в метеорологичната станция в Силистра. Събитието е по случай Световния ден на метеорологията. Състоя се и открит урок със студенти от специалността „Физика и математика“ във филиала в Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Пред гостите ръководителят на станцията Йордан Чешмеджиев разказа повече за работата на специалистите, които подготвят данните в прогнозата за времето. За повечето хора метеорологията е прогнозата за времето, която гледат по телевизията, но зад това се крият много труд и научни знания. Нужни са денонощни наблюдения и анализи и много опит. С данните, които натрупваме, ние обслужваме много държавни институции, които се нуждаят от подобна информация. През миналата година сме изготвили десетки справки за досъдебни производства. Нашите данни се използват и за доказване на щети при земеделските стопани, каза Чешмеджиев.
По официални данни в Силистра началото на метеорологичното обслужване е поставено през 1892 г. от Управлението за поддържане и проучване на река Дунав в Русе. Но според бившия преподавател в някогашния институт за подготовка на учители в Силистра Петър Моллов метеорологичните наблюдения в Силистра започват на 24 декември 1886 година. Моллов се позовава на отчетите на силистренското класно училище, пазени в краеведческия отдел на тукашната библиотека.
Сега в Силистра има метеорологична обсерватория. Работи и автоматична метеорологична станция. Силистренската община е втора след Варненската с действаща система за визуализация на метеорологичната информация. В обсерваторията има и Синоптична станция. Информацията от станцията, в която работят петима наблюдатели, се използва за прогнозиране на времето и влиза в общия обмен на всички станции в България. Станцията е с денонощен режим на работа.
В Силистренска област има две климатични станции в градовете Главиница и Алфатар и четири валежомерни станции - в селата Кайнарджа и Ситово, в град Дулово и град Тутракан.