Ръководството на изпадналата в затруднение калифорнийската банка "Фърст репъблик банк" (First Republic Bank) проучва възможности за бъдещо стратегическо развитие на кредитната институция, включително нейната продажба. Целта на усилията на "Фърст репъблик" е да се укрепи ликвидността в банката.
"Фърст репъблик", за разлика от своя най-близък конкурент "Силикон вели банк" (Silicon Valley Bank), все още работи с клиенти въпреки сериозния спад на акциите й в последните дни.