Лимасол е сред първите европейски градове, които Европейският съюз ще финансира след конкурс на общоевропейско ниво, за да изпълни плановете си за борба с изменението на климата чрез програмата „Пилотни градове – Нет Зироу Ситис“ (Pilot Cities – NetZeroCities), предаде Кипърската информационна агенция. 
Лимасол беше избран от европейската платформа Нет Зироу Ситис (NetZeroCities) за предложението „Охлаждаме Лимасол без емисии“. Това е първата стъпка от участието на община Лимасол в програмата на ЕС за 100 въглероднонеутрални и интелигентни градове до 2030 г.
„Поехме ангажимент да приложим на практика начини за охлаждане на жилищата и другите сгради в нашия град с по-малко потребление на електроенергия и следователно с по-малко замърсяване“, се каза в изявлението на общината, като беше пояснено, че „това ще бъде направено по прости, интелигентни и творчески начини – първа стъпка към екологичното развитие на града“.
Целият проект е предприет от община Лимасол в сътрудничество с Кипърския институт (ΙΚ, The Cyprus Institute), Кипърския технологичен университет (ТЕПАК, Cyprus University of Technology), Кипърската научно-техническа камара (ЕТЕК, Cyprus Scientific and Technical Chamber) и организацията „Приятели на Земята – Кипър“ (Friends of the Earth Cyprus). Те ще обсъдят проекта с всички заинтересовани страни (правителство, специалисти, частни лица, учени, граждани) и ще го разработят в съответствие с „Договора за климата на Лимасол“, който се подготвя в тясно сътрудничество с общината, експерти и активни граждани.
В изявлението си община Лимасол подчерта, че градът „не е опитна мишка, а водач и пример за останалите градове в Кипър и че заедно с останалите 99 европейски града от програмата „Мисия за градове в ЕС“ (EU Cities Mission) ще поведе пътя към нулеви емисии до 2030 г.“