Служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов посети Професионалната лесотехническа гимназия (ПЛТГ) "Никола Вапцаров" в град Банско. Гимназията е единственото специализирано училище в цяла Югозападна България за обучение на средни специалисти в областта на горското стопанство и си партнира със сродни училища във Франция, Португалия, Финландия и в други страни, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
"С изграждането на новата, съвременна и солидна материална база и с утвърждаването на актуалните за времето специалности, които имат своите корени и традиции в поминъка на местното население в целия регион, с работата на квалифицирани преподаватели, с добре оборудваните учебни кабинети и работилници - вие имате своето достойно място в образователната система", с тези думи приветства екипа на гимназията проф. Пенов.
Министърът разгледа и STEM центъра в ПЛТГ, а от екипа на гимназията го запознаха с дейностите по проекта "Ученически практики - 2", който цели осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване на уменията на учениците за работа в реална работна среда. Такова професионално образование дава възможност на учениците да придобият трудови навици в процеса на обучението, да развият уменията си така, че да бъдат подготвени за качествена професионална реализация като лесотехници, подчерта проф. Пенов.
За учебната 2022/2023 година в професионалната гимназия се обучават 126 ученици в осем паралелки в специалностите "Горско стопанство и дърводобив" и "Горско и ловно стопанство". Специалността "Горско и ловно стопанство" за учебната 2023/2024 година е включена в Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
По специалността се обучават техници, които се насочват към дейности за стопанисване на едрия и дребен дивеч на екологично-икономически принцип. Завършилите тази специалност са предпочитани кадри в горските и ловните стопанства, в бази за развъждане на дивеч, както и във ферми за производство на птици, предназначени за лов, в институции по охрана на дивеч, риба и аквакултури, и други.
След посещението си в гимназията министър Пенов приветства участниците в Зимната учителска спартакиада, която се провежда в Банско, и е организирана от Синдиката на българските учители и от БРФ "Спорт и здраве".