Комисията за дигиталното управление в Камбоджа използва изкуствения интелект "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) през последните 6 месеца, за да улесни ежедневните дейности на министерството на пощите и телекомуникациите, предаде АКП за БТА.
Ползите от напредналата технология бяха представени вчера от камбоджанското министерството на пощите и телекомуникациите.
"ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) е система за изкуствен интелект, разработена през 2018 г. от “Оупън ИИ“ (Open AI) в Сан Франциско, САЩ, която миналата година бе официално въведена в експлоатация. Тя е изключително способна да улеснява изпълнението на ежедневни задачи като управлението на човешките ресурси, отговарянето на въпроси, писането на есета, преводи, анализи и писането на код. 
Платформата притежава богат езиков модел, разработен да анализира и разбира човешкия език и да отговаря бързо на въпроси и заявки.
Комисията за дигиталното управление продължава да проучва "ЧатДжиПиТи", за да направи този изкуствен интелект достъпен на кхмерски език и да може да се използва както от държавни и частни институции, така и от отделни потребители в страната. 
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП.)