Библиографски указател „Правото да дишаш!“, отразяващ екологичните проблеми на град Русе през 80-те и 90-те години на ХХ в., издаде регионална библиотека „Любен Каравелов“. Това е първи опит за цялостно библиографско изследване и систематизиране на литературата за замърсяването на въздуха в района на Русе с хлор, тетрахлорметан, перхлоретилен, епихлорхидрин и други компоненти от завода „Верахим“ в Гюргево; за първите граждански протести от 1987-1988 г.; за създаването на Обществения комитет за екологична защита на Русе на 8 март 1988 г. и борбата на русенци за чист въздух.
Подреждането на материалите - плод на къртовска работа - е следва хронологичния ход на събитията. На финала е отделено място за художествени произведения, посветени на темата за хлора в Русе. Изработени са два показалеца - именен и на периодичните издания, в които са публикувани материалите.
Библиографията е предназначена за специалисти, изследователи и всички, които проявяват интерес към темата. Тя е за поколенията, които само са слушали за хлорните обгазявания, както и за бъдещите поколения, които трябва да имат памет за истината и тя трябва да се формира от документи и автентични свидетелства, а не от манипулации. 
Библиографският указател „Правото да дишаш!“ е изработен по проект „Обществените библиотеки в област Русе - притегателни центрове за култура“, финансиран от Министерство на културата.