Икономическите министерства – на икономиката, енергетиката и туризма, транспорт, земеделие – ще имат свои дружества, чрез които да партнират с икономически субекти от страни, където голяма част от икономиката е под държавен контрол – страни от Далечния и Средния Изток. Още през есента ще заработи първото от тях - външно търговско дружество за износ на храни към Министерство на земеделието и храните. Това каза по време на семинара в Боровец Янаки Стоилов.
Той съобщи още, че до 20 април правителството ще представи мерки за реиндустриализация през тази година.

Според Стоилов ще се заалага на всички форми на реиндустриализация в съответствие и с политическа програма на управляващата коалиция за активната роля на държавата като регулатор, собственик и инвеститор.

Това включва стимулиране на инвестиции в частния сектор – вътрешни и външни, държавно съдействие чрез изграждане на индустриална инфраструктура, развитие на индустриални зони, подготовка на квалифицирана работна сила, използване на инструментариума на Българска банка за развитие в съчетания с експортното застраховане и държавно участие както по пътя на съществуващи държавни търговски дружества. така и чрез партньорство на държавата и общините с частни инвеститори, поясни депутатът от Коалиция за България.

Много ми се иска и с приоритет ще подкрепяме високотехнологични производства, но не бихме се отказали и от традиционните, които ще доведат до икономически растеж, потвърди и министър-председателят Пламен Орешарски.

Той уточни, че държавата ще насочи усилия към държавно подпомагане най-вече чрез административно улеснение, подкрепа чрез кадри във високотехнологични сектори, но не бихме се отказали да подкрепяме индустрии от по-традиционния сегмент.