Фондация „За нашите деца“ започва работа по проект за внедряването на холистичния подход за ранно детско развитие в 11 общини в областите София и Пловдив. Това съобщи Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондацията, по време на форум в Пловдив, посветен на темата. Инициативата се осъществява по проект, финансиран от международната мрежа The Human Safety.
Плановете на фондацията са през следващите три години да подкрепят пряко 8500 деца, а да повлияят непряко на още 4300. В инициативата ще бъдат включени 7100 родители и 1800 специалисти. Проектът ще се реализира чрез двата Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив и общините Елин Пелин, Костинброд, „Марица“, „Родопи“, Асеновград, Куклен, Перущица, Садово и Стамболийски.
Специалисти рехабилитатори, логопеди, психолози и социални работници ще предоставят медицинска рехабилитация, ранна детска интервенция, социализиращи и арт дейности и музикотерапия на деца от 0 до 7 години с трудности в развитието. Ще се работи и с техните семейства, които ще бъдат обучавани за родителски умения и ще им се предоставят индивидуални консултации, както и достъп до здравни, социални и обучителни услуги.
Предвиждат се обучения по темата за холистичния метод на специалисти от здравната, образователната и социалната система. Екипите ще осъществяват и мобилна дейност в домашна и специализирана среда - детски ясли и градини, училища, болници.
В страната средно 19 на сто от населението живее в материални и социални лишения по данни на Националния статистически институт, посочи Шалапатова. По думите ѝ едно от всеки три деца живее в бедност и риск от социално изключване. В търсене на партньор, чрез който фондацията да разшири дейността си, екипът се  свързва с The Human Safety Net, международната фондация на Generali. През 2019 година осъществяват първия си съвместен проект. Благодарение на него фондацията е увеличила с 919 децата и семействата, на които е помогнала.
На форума в Пловдив присъства Николай Станчев, изпълнителен директор на „Дженерали застраховане“ в България, представители международната мрежа The Human Safety, на социални и здравни институции.