Община Русе обяви нова обществена поръчка за облагородяване на пешеходния подлез под Кръговото на „Цар Освободител“. Срокът за подаване на предложения по първата изтече на 16 януари, без нито една фирма да прояви интерес. Затова сега процедурата е променена и вместо публично състезание се преминава към пряко договаряне с потенциални изпълнители.
Срещу сумата от 402 872 лева с ДДС в подлеза трябва да се изгради антитоплинен остров, който да превърне бетонната площадка с шест входа и площ 2,5 декара от обект за транзитно преминаване в зона за отдих. Проектът трябва да включва комбинирани мерки за разхлаждане на подлеза. Предвиждаше се площта на нагряване да се намали чрез подмяна на част от бетоновата настилка с тревна фуга, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и чешма. Всичко това трябва да намали температурата под Кръговото и да превърне подлеза в прохладно място.