Само една от общо 23-те детски площадки в Силистра отговаря на всички изисквания за безопасност, показва проверка на общината. В края на месеца започват ремонти на всички детски площадки в града.

Повечето детски площадки в Силистра са създадени преди 30 години и вече са морално и материално остарели и негодни за ползване. Комисията е констатирала множество повредени детски съоръжения и катерушки, поражения по настилките, замърсени и занемарени околни пространства, счупени пейки и липсващи елементи. Членовете на комисията са категорични, че с цел предотвратяване на инциденти е наложително някои от детските съоръжения да бъдат премахнати, а други подлежат на ремонт и пребоядисване.

От следващата седмица общинско предприятие "Дръстър” започва поетапни ремонти на детските площадки. Жители на града са изявили желание да помогнат с личен труд за възстановяването на площадките. От общината обявиха, че при подадена заявка от такива доброволци, ще осигуряват на гражданите съдействие и материали за работа.