Заетостта във Франция, която отразява броя на наетите лица на трудов договор, остава без промяна през последните три месеца на 2022 г. спрямо предходното тримесечие, след като преди това се увеличаваше в продължение на 21 месеца, показват най-новите предварителни данни на Националния статистически институт (Insee), публикувани днес и цитирани от ДПА.
Заетостта нараства с 1,5 на сто (304 900 работни места) в сравнение със същия период на 2021 г.
В частния сектор тя остава без промяна през октомври - декември 2022 г., след като се повиши с 0,6 процента през третото тримесечие на 2021 г.
И в строителния сектор заетостта остава без промяна, а в сферата на производството на стоки се увеличава с 0,1 на сто. В селското стопанство тя нараства с 1,7 на сто.
Резултатите от скорошно проучване на бизнес нагласите сред мениджърите по доставките показват, че през януари се увеличава наемането на служители в сферата на производството и услугите. 
Икономиката на Франция, която е втората по големина в еврозоната, нараства само с 0,1 на сто през последното тримесечие на миналата година, след като се повиши с 0,2 на сто през предходните три месеца на 2022 г.