Кодекс за поведение относно мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, е приет от Съвета за електронни медии (СЕМ) и е в сила от 1 февруари. Това съобщават от регулатора.
Кодексът представлява форма на съвместно регулиране за защита на детската аудитория по смисъла на Закона за радиото и телевизията и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Кодексът не ограничава приложението на задължения по отношение закрилата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и други нормативни актове, пишат от СЕМ.
Документът е разработен съвместно от медийния регулатор, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Кодексът е задължителен за всички доставчици на медийни услуги. Разпоредбите му относно услугите на платформите за споделяне на видеоклипове са задължителни за доставчиците на такива услуги, допълват от СЕМ. / ГН