Изследователи от Университета на Бирмингам предлагат нова модификация на традиционните железодобивни и стоманодобивни пещи, която може да спомогне за редуцирането на въглеродните емисии от стоманодобива с близо 90 на сто, съобщиха от портала на българската индустрия - industryinfo.bg. 
Драстичното намаляване на емисиите се постига чрез "затворена" рециклираща система, която може да замени 90 на сто от кокса, който обикновено се използва в доменните пещи, и да произвежда кислород като вторичен продукт.
Според изследователите прилагането на модификацията само в Обединеното кралство може да допринесе за намаляване на разходите от 1,28 млрд. британски лири за 5 години и на общите емисии на страната с 2,9 на сто.
"Настоящите предложения за декарбонизиране на стоманодобивния сектор разчитат на поетапното премахване на съществуващите пещи и замяната им с електродъгови пещи, захранвани с възобновяема енергия. Цената за изграждането на една електродъгова пещ обаче може да надхвърли 1 млрд. британски лири, което прави подмяната икономически неизгодна с оглед на сроковете за постигане на целите на Парижкото споразумение за климата. Системата, която ние предлагаме, може да бъде пригодена към съществуващите пещи, което намалява риска от блокиране на активи, а и намалението и на въглеродните емисии, и на разходите се усеща веднага", коментира проф. Юлонг Динг. 
Железодобивът и стоманодобивът са сред най-големите източници на въглероден диоксид в леярската промишленост, като генерират 9 на сто от световните емисии. По данни на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) секторът трябва да постигне намаляване на емисиите от 90 на сто до 2050 г., за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5°C.
Университетът на Бирмингам е подал заявление за патентоване на системата в металодобивния сектор и търси дългосрочни партньори за реализацията на пилотни проекти, прилагане на технологията в съществуващи съоръжения или за по-нататъшното й развитие.