Улица с дължина 500 м ще свързва индустриалната зона на Перник с републиканския път София - Кюстендил, съобщиха от общината. Пътната връзка ще започва от км 82+790 от главното шосе.
Улицата ще бъде с две платна за движение с по две ленти с ширина 3,5м и два тротоара с ширина по 2 м. Предвижда се да бъде свързана с главния път, платно Юг чрез изграждане на пътно кръстовище. Участъкът ще завърши с кръгово кръстовище в индустриалната зона.
Улицата е част от регулационния план на Перник. Общината е обявила обществена поръчка за изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекта.
Пернишката индустриална зона е разположена на площ 350 декара. Наличието в съседство на общински терени дава възможност да се разшири до 1000 декара. Намира се в близост до два европейски пътни коридора в посока Атина и Адриатика, недалеч от автомагистрала "Струма“ и товарната жп гара.