Колективен трудов договор и Споразумение на работещите в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бяха подписани днес след продължили повече от половин година преговори. Това е първият колективен договор в ИАРА, съобщи Мая Сариева, областен координатор на Регионалната структура на КНСБ- Бургас.
В започналите на 1 юли миналата година преговори участваха председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСБ) Валентина Васильонова, Мая Сариева и председателят на синдикалната организация в агенцията Анна Събева.
Колективният трудов договор днес бе подписан от доц. д-р Ваня Стаматова, изпълнителен директор на ИАРА, и синдикалната организация на ФНСБ-КНСБ.  Той е със срок от една година.
БТА припомня, че на 28 април миналата година в агенцията бе учредена синдикална организация на КНСБ, в която членуват над 50 на сто от служителите ѝ в цялата страна.