Община Перник ще започне изпълнението на втори етап на изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в село Ярджиловци, съобщи кметът на населеното място Росица Лазарова. Прогнозната стойност на обекта е 2 349 841 лв. без ДДС.
Село Ярджиловци е централно водоснабдено от язовир "Студена" чрез водопроводната мрежа на Перник. Досега е построена 16 127 м вътрешна водопроводна мрежа на населеното място.
По проект на „Водоканалпроект София” ООД през 2006 г. е изграден довеждащ водопровод до мястото на бъдещия напорен водоем на Ярджиловци с обем 500 куб. м. Водовземането е извършено от края на Главен клон I от водопроводната мрежа на Перник, преди резервоара за гр. Батановци. Сега ще бъдат изградени клонове в махалите "Кръстина", "Божилова", Елесин дол и др. В момента в махала "Божилова" имат вода само от кладенци и от сонди, в махала "Кръстина" ползват каптаж, контролиран от "В и К".
Общата дължина на водопроводните клонове е 6 150 м с 278 сградни водопроводни отклонения. Водопроводът ще обслужва около 250 души, каза Лазарова.
Проектът цели да се задоволят изцяло нуждите на живеещите в населеното място от вода с питейни качества, да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите и нормални експлоатационни условия на водопроводната мрежа. 
Ярджиловци има 1000 постоянни жители.